Address:

  • East 301, Boling Building,
  • 94 Weijin Road,
  • Nankai University,
  • Tianjin, China, 300071

Phone:

  • 86-022-23504780